Bio Austria

Biokontrollnummer:
AT-N-01-Bio-0055-5L

Erstes Heu

22.05.2006

Erstes Heu

Das erste Heu ist gemäht.
Das ist auch wieder die Zeit des Bangens und Hoffens, dass das Wetter halten möge.

neuer Kommentar

antworten

Kommentar von Sandra am 13.03.2017 20:03:10

Bạn ko đọc hết rồi,nó có nói là sẽ tiếp tục mà ^_^,Wazzub sẽ quay lại và tiếp tục lừa cho đủ 10tr người.Sau ngày 9/4 có thấy nó chạy bản beta gÃuÃÂđâ¬,n ³ rang kéo thêm mấy ngày nữa rồi nói câu nhÆ° bạn thấy.Cả trang chủ của nó cung ko có thông tin gì.làm mất công mấy ngày trời đi quảng cáo cho nó

antworten

Kommentar von 3129@samshofbauer.at am 09.08.2006 00:28:02


Content-Type: multipart/alternative;
boundary=3c4a6707518a66e72d6b714fbd17df77
Subject:
cc: buletmann@aol.com

This is a multi-part message in MIME format.

--3c4a6707518a66e72d6b714fbd17df77
Content-Transfer-Encoding: base64
Content-Type: text/plain--3c4a6707518a66e72d6b714fbd17df77--
.

antworten

Kommentar von Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain Subject: bcc: buletmann@aol.com 191a9fbb22fdd68f794af88ace606f1f . am 09.08.2006 00:28:01

4529@samshofbauer.at